Aholkularitza

Aholkularitza - Laguntza teknikoa - Txostenak

Patologiak - Urritasunak - Hezetasuna - Kondentsazioak

Bezero nagusiak

Administrazio publikoa
Udalak - Eusko Jaurlaritza - Gipuzkoako Aldundia - Sozietate publikoak - Fundazioak.

Sektore pribatua
Sustatzaile pribatua - finken administratzailea - Pribatua - Jabeen erkidegoak - Abokatuak - Enpresa pribatuak - Tasazio sozietateak.

Eraikuntza eta hirigintza zerbitzuak

Txostenak, irizpenak eta peritazio judizial eta ez judizialak.

Hirigintza, txostenen idazketa, irizpenen idazketa,perizial judizial eta ez judizialak.

Ziurtagirien idazketa, azterketak, dokumentuen azterketak, kontsultak eta arreta ezberdinak.

Patologiak eta urritasunak

Egiturenak , Eraikuntzanak eta akaberanak.

E.I.T [Eraikinen Ikuskatze Teknikoa].

Bidegarritasun azterketak

Jardueren inplementazioa, Lokalen erabilera aldaketak, Araudiei egokitze eta Legeztatzeak.

Oraingo egoera

Legeztatzeak, gertakarien baieztapena.

Hirigintza alegazioak.

Aholkularitza, idazlana eta jarraipena. Hirigintza balorazioak Landa-lurzoru eta hiri-lurzoru, lursailak,eraikuntzak, zorbideak, jarduerak,aprobetxamenduak, ea.

Konsultoretza eta laguntza teknikoa

Aurreko informazioaren lorpena [Hirigintza informazioa, Informazio historikoa. Lehendik dagoen dokumentazioa, katastroko informazioa, Lurralde informazioa]

Prozesua bitarteko aholkularitza integrala, araudiei buruzko aholkularitza.

Administrazio izapidetza eta kudeaketak .