Hirigintza jasangarria

20 urte baino gehiagoko esperientzia duen profesionalen taldea

Birgaitze lanak - Eraikuntza berriko obrak - Eraikuntza jasangarria

Bezero nagusiak

Administrazio publikoa
Udalak - Eusko Jaurlaritza - Gipuzkoako Foru Aldundia - Sozietate publikoak - Fundazioak.

Sustatzaile pribatua
Higiezinetako sustatzailea - Abokatuak - Partikularrak.

Hirigintza zerbitzuak

Planteamendua
Hirigintza planeamenduko dokumentuen prestaketa, aurre-azterketak, U.J.P..
Ordenazio proposamenak, planeamendu aurrerakinak.

Dokumentuen idazketa
Hirigintzako informazio dokumentuak.
Mugatzeak, Zuinketak, Neurketak eta Balorazioak.

Zerbitzu osagarriak
Txostenak, Irizpenak, Peritazioak y Ziurtagiriak - Azterketak - Dokumentuen azterketak - Kontsultak eta arretak

Kontsultoretza eta laguntza teknikoa
Aurreko informazioaren lorpena
[Hirigintza informazioa, informazio historikoa, lehendik dagoen dokumentazioa, katastroko informazioa, lurralde informazioa]
Proiektuaren bidegarritasunaren Ikerketa eta diagnostikoa [Araudi, ekonomi eta teknika aldetik].
Prozesua bitarteko aholkularitza integrala.
Araudiei buruzko aholkularitza.
Elkargo eta administrazio izapidetza eta kudeaketak.